Om mig

Carl Mellner är ST-läkare inom Ortopedi sedan 2016. Disputerade 2019 med avhandlingen "Studies on the complications and prediction of mortality after hip fracture surgery".  

Carl Mellner är sedan 2020 Post doctoral reasearcher vid CLINTEC. 

Utbildning

Medical University of Gdansk - Medicine 6 years programme

PhD - Umeå University. Diploma 2019

 

Akademiska priser och utmärkelser

Bästa ST-arbete 2018 vid Svensk Ortopedisk Förenings, Ortopediveckan

 "Increased risk for postoperative periprosthetic fractures in hip fracture patients using an Exeter stem in comparison with the anatomic SP2 Lubinus stem

Loading bibliometrics...