profilbild_mmk.jpg

Carl Granath

Doktorand

Forskningsbeskrivning

Bikuspid aortaklaff - Cellulära, molekylära och kliniska aspekter

Bikuspid aortaklaff är den vanligaste medfödda hjärtmissbildningen och innebär en kraftigt förhöjd risk för såväl aortaklaffsjukdom som aneurysm i aorta ascendens, kroppspulsådern närmast hjärtat. Min forskning syftar till att öka förståelsen för varför individer med bikuspid aortaklaff löper så hög risk för att drabbas av ascendensaneurysm, främst genom att studera molekylära och cellulära mekanismer i kärlväggen, men också genom kliniska studier kring betydelsen av aortaklaffens utseende. Ett delprojekt i mitt avhandlingsarbete berör även hur man kan förbättra möjligheterna att skapa en aortaklaff i provrörsmiljö genom studier av aortaklaffens extracellulära matrix. Forskningen sker i tätt samarbete med Per Erikssons grupp vid enheten för kardiovaskulär medicin, Inst. för Medicin Solna, där min huvudhandledare Hanna Björck är verksam.

Utbildning

2014 Läkarexamen, Karolinska Institutet

2018 Leg. läkare