Skip to main content

Carina Thorstensson

Anknuten till Forskning

Om mig

Carina Thorstensson är docent i Fysioterapi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet, legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut och ingår sedan 2019 i Christina Opavas forskargrupp med inriktning på fysisk aktivitet vid reumatisk sjukdom vid Inst f Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Sekt f Fysioterapi. 

Forskningsbeskrivning

Min forskning är främst inriktad oå individuellt anpassad träning som behandling av artros. Jag har genomfört såväl kvalitativa som kvantitativa studier avseende framför allt patientrapporterade effekter av träning vid artros i höft, knä och/eller hand. 

Pedagogiska meriter

 Har undervisat på alla nivåer vid fem svenska lärosäten, samt vid lärosäten i England, Indien, Holland och på Cypern. 

Jag har även varit kursansvarig, samt medverkat till ett flertal kapitel i läromedel. 

Jag har handlett studenter och doktorander, samt utvecklat en evidensbaserad patientutbildning för artros och utbildat ca 3500 kollegor runt om i Sverige för att de ska kunna utbilda sina patienter i hantering av sin artros i det dagliga livet. 

Detta koncept finns nu också bland annat i Danmark, Norge, Island, Hong-Kong och är under kulturell anpassning i Indien. 

Utbildning

Sjukgymnastexamen, Lunds Universitet 1988

Doktorsexamen i medicinsk vetenskap vid Lunds Universitet 2005

Docent i Fysioterapi vid Göteborgs Universitet 2014

Pedagogik 1-20p Högskolan Halmstad 1995

Akademiska priser och utmärkelser

Reumatikerförbundets Vårdforskningspris 2010

Guldskalpellens Hedersomnämnande 2014

Loading bibliometrics...