Jag är Specialistsjuksköterska och doktorand i gruppen “Vårdvetenskaplig barncancerforskning”. Mitt forskningsprojekt handlar om Barn och ungdomar som donerat stamceller till sitt svårt sjuka syskon.

Jag är Sjuksköterska och doktorand i gruppen “Vårdvetenskaplig barncancerforskning”. Mitt forskningsprojekt handlar om Barn och ungdomar som donerat stamceller till sitt svårt sjuka syskon.

Carina Rinaldo

Doktorand

Jag är Sjuksköterska och doktorand i gruppen “Vårdvetenskaplig barncancerforskning”. Mitt forskningsprojekt handlar om Barn och ungdomar som donerat stamceller till sitt svårt sjuka syskon.

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Jag är sjuksköterska med specialistutbildning inom barn och ungdomar samt barnonkologi med många års erfarenheter av arbete med barn med cancer och deras familjer. Nu är jag också doktorand i gruppen “Vårdvetenskaplig barncancerforskning” som hör till Barncancerforskningsenheten, Inst. för Kvinnor och barns hälsa. Mitt forskningsprojekt handlar om Barn och ungdomar som donerat stamceller till sitt svårt sjuka syskon.

Loading bibliometrics...