Jag är Specialistsjuksköterska och doktorand i gruppen “Vårdvetenskaplig barncancerforskning”. Mitt forskningsprojekt handlar om Barn och ungdomar som donerat stamceller till sitt svårt sjuka syskon.

Carina Rinaldo

Doktorand

Jag är Sjuksköterska och doktorand i gruppen “Vårdvetenskaplig barncancerforskning”. Mitt forskningsprojekt handlar om Barn och ungdomar som donerat stamceller till sitt svårt sjuka syskon.

Om mig

Jag är sjuksköterska med specialistutbildning inom barn och ungdomar, öppen hälso -och sjukvård samt barnonkologi med många års erfarenheter av arbete med barn med cancer och deras familjer. Nu är jag också doktorand i gruppen “Vårdvetenskaplig barncancerforskning” som hör till Barncancerforskningsenheten, Inst. för Kvinnor och barns hälsa. Mitt forskningsprojekt handlar om Barn och ungdomar som donerat stamceller till sitt svårt sjuka syskon.

Akademiska priser och utmärkelser

ADVANCES IN HEALTH CARE SCIENCES CONFERENCE, 2019, 1:a pris i postertävlingen.