Carina Brandberg

Om mig

Jag doktorerar vid departementet Learning, Informatics, Managements & Ethics (LIME), enheten Medical Management Center (MMC) sen 2016. Mina handledare är Mirjam Ekstedt, Maria Flink och Kristoffer Årestedt.

Forskningsbeskrivning

Stärkt förmåga till delaktighet och egenvård – patientsäkerhet vid vårdens övergångar     

Projektet syftar till att utveckla och testa en intervention där patienter får motiverande samtal (MI) för att kunna sköta sin hälsa och sin egenvård efter utskrivning från sjukhus och på så sätt kunna minska återinläggningar och vårdkonsumtion samt öka patienters egenvårdsförmåga och delaktighet.

Metod: Randomiserad kontrollerad studie där patienter med långvarig sjukdom, så som obstruktiv lungsjukdom eller hjärtsvikt får upprepade motiverande samtal för att bättre hantera mediciner, egenvård och behandlingar efter utskrivning från sjukhus.

Studien förväntas ge kunskap om insatser avsedda för att stärka patienters förmåga och kapacitet för egenvård och delaktighet, vilket kan ge effekter på såväl patienters hälsa som vårdkonsumtion.

Utbildning

2016 Registrerad doktorand i Forskarkolan i Vårdvetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm

2012 Masterprogram i klinisk medicin, Karolinska Institutet, Stockholm

2006 Magisterprogram, Uppsala universitet, Uppsala

2001 Fördjupningsutbildning inom intensivvård, Karolinska Institutet, Stockholm

1996 Sjuksköterskeutbildning, Hälsohögskolan, Stockholm