1.jpg

Carina Boström

Lektor

Obs! Den personliga profilen på engelska är mer kortfattad och uppdaterad.

Om mig

Jag är docent i rehabiliteringsmedicin och anställd som universitetslektor vid Karolinska Institutet samt är affilierad till Karolinska Universitetssjukhuset. Undervisar framförallt i forskningsmetodik på grundläggande och avancerad nivå. Har arbetat som lärare i många år, 10 år på vårdlärarprogrammet vid Uppsala universitet och 16 år på Karolinska Institutet. Jag har i konkurrens blivit invald som ledamot i Karolinska Institutets Pedagogiska akademi.

Forskar inom rehabilitering och reumatologi. Jag är också international supervisor för en doktorand vid Medicinska Universitetet i Wien, Österrike. Därtill är jag mentor till en doktorand från Storbrittanien. Sedan 2016 har jag en post-doc involverad i ett av mina forskningsprojekt och jag har nyligen haft en post-doc i två månader från Hacettepe university, Ankara, Turkiet.

Jag har varit huvudhandledare för: 

-en doktorand som disputerade i reumatologi, vid institutionen för medicin, KI, maj 2019. 

-en doktorand som disputerade i fysioterapi på KI 2017.

Jag har därtill varit bihandledare till:

en doktorand som disputerade 2014 i ämnet sjukgymnastik/fysioterapi (med inriktning reumatologi) vid Luleå Tekniska Universitet

-en LIC-examen 2011 i samma ämne vid Luleå Tekniska Universitet. 

Därutöver har jag handlett många magisteruppsatser i sjukgymnastik/fysioterapi samt klinisk medicinsk vetenskap.

Jag är ledamot av Forsknings- och utbildningskommittén vid inst NVS (antagning av doktorander). Vidare är jag ledamot av executive committe i den europeiska organisationen Foundation for Research in Rheumatology (FOREUM), www.foreum.org och har tidigare varit ledamot i bl a standing committee for health professionals (HP) inom European League Against Rheumatism (EULAR). Jag har tillsammans med andra forskare erhållit flera forskningsanslag från EULAR/HP.

Jag är vetenskaplig granskare (reviewer) för flera internationella vetenskapliga tidsskrifter sedan många år tillbaka.

Forskningsbeskrivning

Rehabilitering vid reumatiska sjukdomar med fokus på inflammatoriska systemsjukdomar

Min forskning i nuläget:

-Studier gällande fysisk kapacitet, fysisk aktivitet och hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med systemisk skleros, samband med lungfunktion och subtyp av sjukdom samt fysisk träning vid systemisk skleros.

-Metodstudier gällande t ex patientrapporterade utfall/ frågeformulär som mäter sinnesstämning och hantering av sjukdom vid systemisk skleros

-Studier gällande fysisk aktivitet, träning och levnadsvanor vid systemisk lupus erythematosus

 

Sedan 2019 är jag studiegruppsledare för the European League Against Rheumatism (EULAR) non-pharmacological treatment of autoimmune connective tissue diseases study group:

https://www.eular.org/myUploadData/files/nonpharmacological_treatment_s… 

 

Jag gjorde min post doc på institutionen för medicin, Karolinska Institutet och samarbetar med olika forskare inom Karolinska Institutet samt ingår i professor Elisabet Svenungssons forskargrupp vid institutionen för medicin.

Därtill samarbetar jag med forskare från andra delar av Sverige och med forskare från flera olika länder utanför Sverige.

Jag har ca 40 vetenskapliga publikationer i vetenskapliga tidskrifter (alla finns inte indexerade i PubMed). En av mina studier har presenterats i Reumatikervärlden (Reumatikerförbundets tidsskrift) 2017, sidan 48-49: https://www.e-magin.se/latestpaper/q3rf0hgh/paper/1 

En annan studie presenterades i Dagens Medicin: https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/06/15/studie-med-patientperspektiv-vid-sjogrens-syndrom/

 

Pedagogiska meriter

Jag har arbetat som leg sjukgymnast och chefsgymnast  på reumatologenheten på  Karolinska universitetssjukhuset Solna i ca 13 år. Jag är utbildad vårdlärare och har arbetat som lärarutbildare/universitetsadjunkt på vårdlärarutbildningen/programmet, Uppsala Universitet i 10 år. På Karolinska Institutet har jag arbetat sedan 2002, först som adjunkt och sedan 2005 som universitetslektor. Genom åren har jag undervisat i många olika ämnen på grundutbildningen till sjukgymnast/fysioterapeut. Min undervisning de senaste 10 åren har huvudsakligen varit inom forskningsmetodik på på grund- och avancerad nivå med fokus på masterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap. Jag har även det senaste året undervisat på Forskarskolan i allmänmedicin, institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet.

Jag har i konkurrens blivit invald som ledamot i Karolinska Institutets Pedagogiska akademi och har tidigare varit ledamot och vice ordförande i programnämnd 9. 

Jag har varit på 3 veckors lärarutbyte i Indien, Pravara university, hösten 2016.

Jag har skrivit: 

-Bokkapitlet Systemisk lupus erythematosus, systemisk skleros och primärt Sjögrens syndrom i boken Fysisk aktivitet vid reumatisk sjukdom, Studentlitteratur, 2014.

-Två kapitel i boken Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, FYSS 2017 (Läkartidningens förlag); Fysisk träning vid myosit (senior författare) respektive Fysisk träning vid systemisk lupus erythematosus (förste-författare). 

-EULAR online school for health professionals, ansvarig för module Systemic sclerosis, 2019

Jag har skrivit många forskningsbilagor rörande fysisk aktivitet och träning vid systemisk lupus erythematosus och systemisk skleros för Reumatikertidningen/ Reumatikervärlden. Därtill har jag skrivit flera populärvetenskapliga artiklar i BestPractice gällande olika uppdrag och forskningsprojekt jag varit involverad och delaktig i, senast, 2016, om "EULAR-rekommendationer för patientutbildning vid inflammatorisk artrit".

Utbildning

Sjukgymnastutbildning, Karolinska Institutet

Specialistkompetens i sjukgymnastik inriktning reumatologi

Vårdlärare, 60p, Uppsala universitet

Disputerade år 2000 i ämnet rehabiliteringsmedicin vid institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet.

Utöver min vårdlärarutbildning har jag läst universitetskurser i pedagogik (minst 10p), didaktik (20p) och psykologi (15p), Lärarhögskolan Stockholm, Uppsala universitet respektive Mitthögskolan. Därtill har jag gått flera högskolepedagogiska kurser på Karolinska Institutet, sammanlagt minst 12 veckor.

 

Akademiska priser och utmärkelser

AKTUELLA HÄNDELSER

Inst Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle/Sektionen för fysioterapi

Jan 2017 

Carina Boström utvald till ledamot i executive committee för Foundations for Research in Rheumatology, FOREUM, som representant för hälsoprofessionerna inom EULAR.