Porträtt av Carin Lennartsson. Foto: Stefan Zimmerman

Carin Lennartsson

Lektor

Jag är sociolog och har arbetat som forskare vid Aging Research Center (ARC), sedan 2004. I mars 2021 tillträdde jag som föreståndare och stf. sektionschef vid ARC.

Om mig

Jag är sociolog och har arbetat som forskare vid Aging Research Center (ARC), sedan 2004. I mars 2021 tillträdde jag som föreståndare och stf. sektionschef vid ARC. Jag är lektor och verksam inom den socialgerontologiska gruppen.

Innan jag kom till ARC var jag doktorand och forskare vid Institutet för Social Forskning vid Stockholms Universitet (SU). Jag är docent i sociologi sedan 2009.

Jag är projektledare och ansvarig för planeringen och genomförandet av Undersökningen om äldre personers levnadsvillkor – SWEOLD. SWEOLD är en longitudinell riksrepresentativ undersökning av Sveriges äldre befolkning. 

Forskningsbeskrivning

Jag har under många år forskat kring äldre personers levnadsförhållanden.

Mina forskningsintressen kan kategoriseras inom följande områden:

  • Hälsa och hälsotrender
  • Socialt och ekonomiskt stöd mellan äldre föräldrar och deras vuxna barn
  • Bestämningsfaktorer för hälsa och ojämlikhet i hälsa
  • Sociala och ekonomiska levnadsförhållanden
  • Socialt deltagande och ensamhet
  • Förlängt arbetsliv, pensionering och hälsa

Ett annat forskningsintresse är de metodologiska utmaningar som uppkommer i undersökningar om äldre personers hälsa och levnadsvillkor.

Vi studerar bland annat hur väl olika samhällsgrupper är representerade i både tvärsnitts- och longitudinella studier och i vilken utsträckning undersökningsdesignen och bortfallet påverkar studieresultaten. 

Utbildning

Docent i sociologi, Stockholms Universitet, 2009

  • Filosofie doktor i sociologi, Stockholms Universitet, 2001 Avhandling: "Still in touch. Family contact, activities and health among elderly in Sweden", Institutet för Social Forskning, Stockholms Universitet, 2001
  • Filosofie kandidatexamen på beteendevetenskaplig utredarlinje med inriktning mot utredningssociologi, Stockholms Universitet, 1991