Can Liu

Can Liu

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag är perinatal socialepidemiolog med multidisciplinär bakgrund. Jag är motiverad att bygga vetenskapliga bevis för att informera sociala och kliniska riktlinjer som minskar ojämlikhet i hälsa. Min expertis ligger i skärningspunkten mellan samhällsvetenskap och medicinsk vetenskap. Jag är specialiserad på datavetenskap, statistiska metoder och epidemiologisk design. Min forskning fokuserar på mödra-, barn- och ungdomshälsan hos befolkningar som upplever nackdelar, t.ex. flyktingar, asylsökande eller personer med funktionsnedsättning. Jag är också intresserad av att förstå hur interpersonella faktorer påverkar hälsan, särskilt överföring av hälsa mellan generationerna, t.ex. hur fäder eller farföräldrar påverkar deras avkomma.