Inköpsansvarig, Purchasing Coordinator

Camilla Liljendahl

Inköpshandläggare

Om mig

Jag arbetar som Inköpsansvarig för Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. Jag hjälper till med avrop från KI:s ramavtal och statliga ramavtalen som man hittar via www.avropa.se. Jag hjälper också till med direktupphandlingar samt ger råd och stöd kring inköp- och upphandlingsfrågor.

 

I work as a Purchasing Coordinator for the Department of Neurobiology, Care Sciences and Society. Please contact me, if you have questions or need help with calls from KI framework agreements, or the state framework agreements (www.avropa.se). I also help you with direct procurement, advice and support regarding purchasing and procurement.

Loading bibliometrics...