wiklund_camilla_foto_gunilla_sonnebring.jpg

Camilla Wiklund

Forskningssamordnare

Om mig

Jag har en bakgrund i nutrition och disputerade i epidemiologi vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet 2020. Jag arbetar för närvarande som forskningssamordnare i forskargruppen Samhällsnutrition och fysisk aktivitet vid Institutionen för global folkhälsa.

Forskningsbeskrivning

Jag är forskningssamordnare för en implementeringsstudie – IMPROVE – som syftar till att testa hur familjestödsprogrammet En Frisk Skolstart bäst kan skalas upp med bibehållen positiv effekt på barns viktutveckling och föräldrars risk för att utveckla typ 2 diabetes. På individnivå är ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet de viktigaste bestämningsfaktorerna för fetma och typ 2 diabetes som har ökat kraftigt de senaste decennierna. Ansvarig forskare för IMPROVE-studien är Liselotte Schäfer Elinder.

Utöver kost och hälsa, omfattar mina forskningsintressen även förekomst och prevention av ätstörningar och ätproblematik hos barn och unga, samt nutritionsepidemiologi.

Utbildning

Doktorsexamen, epidemiologi, Karolinska Institutet

Masterexamen, global hälsa, Uppsala universitet

Kandidatexamen, nutrition, Stockholms universitet  

Loading bibliometrics...