Om mig

Jag disputerade 2011 med avhandlingen Managing technology in everyday activites: A study of older adults with dementia, MCI, and no cognitive impairment. Efter disputationen har jag haft post-doktortjänster på Luleå Tekniska Universitet och på KI. För närvarande arbetar jag vid Sektionen för arbetsterapi som utbildningsansvarig för arbetsterapeutprogrammet och som biträdande forskargruppsledare i forskargruppen CACTUS (Cognitive Accessibility and Technology Use when Ageing in home and Society). Min forskning handlar om delaktighet i samhället för främst äldre personer med kognitiv nedsättning. En stor del av forskningen handlar om att undersöka matchningen mellan teknikanvändare med kognitiv funktionsnedsättning och de specifika krav som vardagstekniska föremål och tjänster (inklusive e-hälsa) ställer på användarna. I denna forskning används ofta bedömningarna Everyday Technology Use Questionnire (ETUQ) och/eller Management of Everyday Technology Assessment (META). Min forskning innefattar också studier av tillgänglighet till och användbarhet hos platser och aktiviteter i offentlig miljö (främst utanför hemmet) för personer med kognitiv funktionsnedsättning. I dessa studier används ofta frågeformuläret Participation in ACTivities and places OUTside home questionnaire (ACT-OUT).

Forskningsbeskrivning

Publikationer

Gaber, S., Nygård, L., Kottorp, A., Charlesworth, G., Wallcook, S. & Malinowsky. C. (2020). Perceived risks, concession travel pass access and everyday technology use for out-of-home participation: cross-sectional interviews among older people in the UK. Accepted for publication in BMC Geriatrics.

Malinowsky, C., Nygård, L., Pantzar, M. & Kottorp, A. (2020). Test-retest reliability of the short version of the Everyday Technology Use Questionnaire (S-ETUQ). Scandinavian Journal of Occupational Therapy, early online.

Wallcook, S., Malinowsky, C., Nygård, L., Charlesworth, G., Lee, J., Walsh, R., Gaber, S. & Kottorp, A. (2020). The perceived challenge of Everyday Technology to older adults in different countries. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, early online.

Carnlöf, C. Malinowsky, C., Insulander, P., Gadler, F., Jensen-Urstad, M. & Iwarson, M. (2020). The Symptom checklist: Frequency and Severity: Translation and Psychometric properties of the Swedish version. Nordic Journal of Nursing Research, early online.

Malinowsky, C., Olofsson, A., Nyman, A. & Larsson Lund. M. (2020). Patterns of participation: Facilitating and hindering aspects related to places for activities outside the home after stroke. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 27(3): 204-212

Bartels, S.L., van Knippenberg, R., Dassen, F. C. M., Asaba, E., Patomella, A.-H., Malinowsky, C., Verhey, F. & de Vugt, M. (2019). A Narrative Synthesis Systematic Review of Digital Self-Monitoring Interventions for Middle-Aged and Older Adults. Internet Interventions, e-collection.

Olofsson, A., Nyman, A., Kassberg, A.-C., Malinowsky, C. & Larsson Lund, M. (2019). Participation in places outside the home after stroke: relationship with the severity of disability. British Journal of Occupational Therapy, early online.

Wallcook, S., Nygard., L., Kottorp, A. & Malinowsky, C. (2019). The use of Everyday Information Communication Technologies in the lives of older adults living with and without dementia in Sweden. Assistive Technology, early online.

Bartels, S.L., Assander, S., Patomella, A.-H., Jamnadas-Khoda, J. & Malinowsky, C. (2019). Do you observe what I perceive? The relationship between two perspectives on the ability of people with cognitive impairments to use everyday technology. Ageing & Mental Health, early online.

Ballmer, T., Helle, T., Kaptain., R. J., Malinowsky, C. & Kottorp, A. (2019). Test-retest and inter-rater reliability of the Danish version of the META for use with older adults with and without COPD. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 26(6): 463-474.

Gaber, S., Nygård, L., Kottorp, A. & Malinowsky C. (2019). Perceived Participation and Everyday Technology Use within Public Space among People with and without Dementia. Canadian Journal of Occupational Therapy, early online.

Jakobsson, E., Nygård, L., Kottorp, A. & Malinowsky, C. (2019). Experiences of using everyday technology for eHealth among older adults with cognitive impairment. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 33(2):380-389.

Lundberg, V., Boström, A. – M. & Malinowsky, C. (2018). A psychometric evaluation of the Research Utilization Questionnaire using a Rasch Measurement Model. Scandinavian Journal of Caring, 32(2): 586-593.

Malinowsky, C & Kottorp, A. Tanemura, R., Nagao, T., Noda, K, Sagara, J., Rosenberg, L., Asaba, E. & Nygård, L. (2018). Everyday technology use among older adults in Sweden and Japan: A comparative study. Scandinavian Journal of Occupational 25(6):446-456.

Malinowsky, C & Fallahpour, M, Larsson Lund, M., Nygård, L. & Kottorp, A. (2018). Skill clusters of ability to manage everyday technology among people with and without cognitive impairment, dementia and acquired brain injury. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 25(2): 99-107.

Kottorp, A., Malinowsky, C. Larsson Lund, M. & Nygård. L. (2018). Gender and diagnostic impact on everyday technology use – a differential item functioning (DIF) analysis of the Everyday Technology Use Questionnaire (ETUQ).  Disability & Rehabilitation, early online,22:1-7.

Ryd, C., Malinowsky., C., Öhman A., Kottorp, A. & Nygård, L. (2018). Older adults' experiences of daily life occupations as everyday technology changes, British Journal of Occupational Therapy, 81(10): 601-608.

Ryd, C., Nygård, L., Malinowsky, C., Öhman, A. & Kottorp A. (2017). Can everyday technology use predict overall functional level among older adults with mild cognitive impairment or mild-stage Alzheimer’s disease? – A pilot study. Scandinavian journal of caring sciences, 31(1), 201-209.

Malinowsky, C, Kottorp, A., Rosenberg, L., Wallin, A., Nordlund, A., Björklund, E., Melin, I., Pernevik, A. & Nygård, L. (2017) Differences in the use of everyday technology among persons with MCI, SCI and older adults without known cognitive impairment. International Psychogeriatrics, 29 (7), 1193-1200.

Malinowsky, C., Kassberg, A. – C., Larsson-Lund, M. & Kottorp, A. (2016). The stability of the test-retest reliability of the measures in the Management of Everyday Technology Assessment (META) among persons with acquired brain injury. Disability & Rehabilitation, Assistive Technology, 11(5), 395-399.

Hedman, A., Nygård, L., Malinowsky, C., Almkvist, A., & Kottorp, A. (2016). Changing everyday activities and technology use in mild cognitive impairment. British Journal of Occupational Therapy, 79(2), 111-119.

Kassberg, A. C., Prellwitz, M, Malinowsky, C. & Larsson-Lund, M. (2016) Interventions aimed at improving the ability to use everyday technology in work after brain injury. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 23(2):147-57.

Kottorp A, Nygård L, Hedman A, Öhman A, Malinowsky C, Rosenberg L, Lindqvist E, & Ryd C (2016). Access to and use of everyday technology among older people: An occupational justice issue – but for whom? Journal of Occupational Science, 23(3), 382-388.

Malinowsky, C. & Larsson Lund, M. (2016). The match between everyday technology in public space and the ability of working-aged people with ABI to use it. British Journal of Occupational Therapy, 79(1) 26–34.

Ryd, C., Nygård, L., Malinowsky, C., Öhman, A. & Kottorp, A. (2015). Associations between activities of daily living and everyday technology. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 22(1), 33-42.

Malinowsky, C & Kottorp, A. Tanemura, R., Asaba, E., Nagao, T., Noda, K, Sagara, J., Bontje, P., Rosenberg, L. & Nygård, L. (2015). Validation of the Everyday Technology Use Questionnaire in a Japanese context. Hong Kong Journal of Occupational Therapy, 26, 1-8.

Malinowsky, C., Kottorp, A., Patomella, A. – H., Rosenberg, L. & Nygård, L. (2015). Changes in the technological landscape over time: Everyday technologies relevance and difficulty levels as perceived by older adults with and without cognitive impairment. Technology & Disability, 27(3), 91-101.

Malinowsky, C., Rosenberg, L. & Nygård, L. (2014). An approach to facilitate healthcare professionals' readiness to support technology use in everyday life for persons with dementia. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 21(3), 199-209. *

Malinowsky, C. & Larsson Lund, M. The association between perceived and observed ability to use everyday technology in working age people with ABI. (2014). Scandinavian Journal of Occupational Therapy,21(6), 465-472.

Malinowsky, C. & Larsson Lund, M. The association between perceived and observed ability to use everyday technology in working age people with ABI. (2014). Scandinavian Journal of Occupational Therapy,21(6), 465-472

Malinowsky, C., Nygård, L. & Kottorp, A. (2014). Using a screening tool to evaluate potential use of e-health services for older people with and without cognitive impairment. Aging & Mental Health, 18 (3), 340-345.

Kassberg, A. C., Malinowsky, C., Jacobsson, L. & Larsson-Lund, M (2013). Ability to manage everyday technology after acquired brain injury. Brain Injury, 27 (13-14), 1583-38.

Malinowsky, C., Kottorp, A. & Nygård, L (2013).  Everyday technologies' levels of difficulty when used by older adults with and without cognitive impairment –Comparison of self-perceived versus observed difficulty estimates. Technology and Disability, 25 (3), 167-176.

Malinowsky, C., Almkvist, O., Nygård, L. & Kottorp, A. (2012). Individual variability and environmental characteristics influence older adults’ abilities to manage everyday technology. International Psychogeriatrics, 24 (3), 484-495. *

Malinowsky, C., Nygård, L. & Kottorp, A. (2011). Psychometric evaluation of a new assessment of the ability to manage technology in everyday life.  Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 18 (1), 26-35. *

Patomella, A. – H., Kottorp, A., Malinowsky, C. & Nygård, L. (2011). Factors that impact the level of difficulty of everyday technology in a sample of older adults with and without cognitive impairment. Technology and Disability, 23 (4), 243-250.

Malinowsky, C., Almkvist, O., Kottorp, A. & Nygård, L. (2010). Ability to manage everyday technology: A comparison of persons with dementia or mild cognitive impairment and older adults without cognitive impairment.  Disability & Rehabilitation, Assistive Technology, 5 (6), 462-469. *

*  in thesis