camillalinder.jpg

Camilla Linder

Anknuten till Undervisning/handledning

Om mig

Jag arbetar med forskning och utbildning på laboratoriet för klinisk farmakologi. Jag har ett uppdrag som adjungerad klinisk adjunkt på biomedicinska analytikerutbildningen. Uppdraget innebär bland annat att jag är ansvarig för den övergripande planeringen av den verksamhetsförlagda utbildningen för biomedicinska analytikerstudenter samt utbildar och handleder huvudhandledare på laboratoriet.

Jag doktorerade i juni 2019 med titeln " Possibilities of dried blood spots as a matrix in therapeutic drug monitoring of antiepileptic drugs in children" 

Vi har arbetat med att utveckla och validera metoder för att kunna analysera läkemedelskoncentrationer från blod som är torkat på filterpapper. Matrisen (dried blood spot) öppnar upp möjligheter för många patientgrupper att provta sig själva i hemmiljö.

Forskningsbeskrivning

Forskningen bedrivs inom ett område som kallas för nya matriser inom monitorering av läkemedel. Det handlar om att utforska huruvida det går att utföra koncentrationsanalys av läkemedel från blod som är droppat på filterpapper. Målet är att se om man kan erbjuda patienter möjlighet att utföra provtagning själva i hemmet så att de slipper åka till en provtagningscentral. Under doktorandtiden har jag arbetat med att utveckla metoder för koncentrationsmätning av antiepileptika. För närvarande arbetar vi med att göra metoder för immunosuppressiva läkemedel (transplanterade patienter) samt utforskar om det går att använda matrisen för andra typer av läkemedel.

Det finns fyra publikationer:

Linder, C., Andersson, M., Wide, K., Beck, O., & Pohanka, A. (2015). A LC – MS / MS method for therapeutic drug monitoring of carbamazepine , lamotrigine and valproic acid in DBS. Bioanalysis, 7(16), 2031–2039.

Linder, C., Wide, K., Walander, M., Beck, O., Gustafsson, L. L., & Pohanka, A. (2017). Comparison between dried blood spot and plasma sampling for therapeutic drug monitoring of antiepileptic drugs in children with epilepsy: A step towards home sampling. Clinical Biochemistry, 50(7–8). 

Linder, C., Hansson, A., Sadek, S., Gustafsson, L. L., & Pohanka, A. (2018). Carbamazepine, lamotrigine, levetiracetam and valproic acid in dried blood spots with liquid chromatography tandem mass spectrometry; method development and validation. Journal of Chromatography B: Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 1072, 116–122. 

Linder, C., Neideman, M., Wide, K., von Euler, M., Gustafsson, L. L., & Pohanka, A. (2019). Dried blood spot self-sampling by guardians of children with epilepsy is feasible: comparison with plasma for multiple antiepileptic drugs. Therapeutic Drug Monitoring, 41, 509–518.

Inom utbildning är jag involverad i ett forskningsprojekt där vi undersöker "peer learning under verksamhetsförlagd utbildning i laboratoriemiljö". 

 

Akademiska priser och utmärkelser

Biomedicinsk analytikerprogrammets pedagogiska pris "Guldpipetten", handledarpriset 2010.