Om mig

Jag är Intendent för Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS). I min roll ingår att vara brandsäkerhetsansvarig, IT-ansvarig och säkerhetsansvarig för NVS. Jag är också  kontaktperson för NVS gentemot KI:s Fastighetsavdelning, Inköp- och upphandlingsenheten, Akademiska hus samt upphandlad städleverantör. Allt som rör hyra eller renovering av nya eller befintliga lokaler, inköp av möbler eller annan inredning, inköp som avser huset, avrop av IT-konsulter från vår upphandlade konsultmäklare Keyman för att skapa hemsidor, appar etc, säkerhetsfrågor, brandsäkerhet, flyttar samt frågor kring städning av NVS hyrda lokaler går via mig.

 

I am the Superintendant for Department of Neurobiology, Care Sciences and Society. My role includes being responsible for Fire safety, IT and Security for NVS. I am also the contact person for NVS towards Property and Facilities office, the Purchase and Procurement Unit  Akademiska hus and KI's procured cleaning supplier. Everything related to renting or renovations of new or existing facilities, purchase of furnitures, other purchases relating to the house, contact with our procured consulting broker Keyman (to create websites, apps, etc), Security issues, Fire safety, Moves, Questions about cleaning NVS rented facilitys go through me.

Loading bibliometrics...