-

Camilla Ketonen

HR-partner

Om mig

Jag arbetar som HR-partner vid Institutionen för Molekylär Medicin och Kirurgi, MMK.

Mitt arbete innebär att stötta chefer och medarbetare i varierande HR-frågor såsom anställningsärenden, lönefrågor, arbetsrätt och arbetsmiljö. Utöver det så hanterar jag den löpande HR-administrationen samt koordinerar lönerevision och medarbetarundersökningar.

Jag har uppdraget som institutionens likabehandlings-ombud.