Busra Kocaturk, Education Manager

Busra Kocaturk

Utbildningssamordnare

Om mig

Jag arbetar som samordnare och gruppchef / Education manager och har följande övergripande ansvarsområden:

  • Att leda och fördela arbetet inom den utbildningsadministrativa gruppen. I nuvarande grupp ingår två utbildningsadministratörer och en studievägledare/handläggare.
  • Att samordna institutionens utbildningsnämnd och programråd samt handlägga ärenden som rör utbildningsnämnden och programrådet.
  • Att bistå GUA och PD med hjälp när det gäller planering och uppföljning av utbildningsverksamhet.
  • Att ansvara för cykliskt systematiskt kvalitetsarbete.
  • Att agera som webbredaktör och ansvara för institutionens programwebbar.
  • Att bevaka aktuella utbildningsfrågor vid KI.