Busra Kocaturk, Education Manager/Chef för utbildningsadministrationen vid Labmed

Busra Kocaturk

Utbildningssamordnare

Om mig

Jag arbetar som utbildningssamordnare och är chef för utbildningsadministrationen vid Institutionen för laboratoriemedicin.

Mina övergripande ansvarsområden är följande:

  • Chefsansvar för utbildningsadministrativa gruppen som består av utbildningsadministratörer och en studievägledare/handläggare.
  • Att samordna institutionens utbildningsnämnd och programråd samt handlägga ärenden som rör utbildningsnämnden och programrådet.
  • Att handlägga och samordna återrapportering av utbildningsuppdraget, budget/resursfördelning, kvalitetsplaner.
  • Att bistå grundutbildningsansvarig och programdirektorer med hjälp när det gäller planering och uppföljning av utbildningsverksamhet.
  • Att samordna cykliskt systematiskt kvalitetsarbete.
  • Att agera som webbredaktör och ansvara för institutionens programwebbar.
  • Att bevaka aktuella utbildningsfrågor vid KI.