Britta Elsert Gynning

Doktorand

Doktorand på enheten för arbetsmedicin, forskar på den psykosociala arbetsmiljön inom den svenka hälso- och sjukvården och dess relation till sjukvårdspersonals mentala hälsa.

Om mig

Jag har en magisterexamen i genusstudies (Master's programme in Gender, Justice and Society) från Umeå universitet. Sedan mars 2023 är jag doktorand på enheten för arbetsmedicin. 

Mina forskningsintressen relaterar till arbetsmiljöns betydelse för välmånedet hos individien samt vad det kan få för konskevenser i ett större perspektiv. Jag vill förstå vad olika arbetsplatser och förutsättningar betyder för den arbetsrelaterade hälsan samt hur detta kan undersökas ur ett relationellt perspektiv och maktpositioner i form av socioekonomi och genus.  

Forskningsbeskrivning

I mitt doktorandprojekt undersöker jag den psykosociala arbetsmiljön hos läkare, sjuksköterskor och undersköterskor samt vad detta kan få för konsekvenser i CMD samt i vården av patienter.

Projektet baseras främst på LOHHCs-kohorten (Longitudinal Occupational Health survey for Health Care professionals in Sweden) men även registerdata relaterat till patientsäkerhet- och utfall. 

Finansierat av Vetenskaprådet #2022-00806

 

Utbildning

Bachelors in Public Health

Master in Gender Studies