Om mig

Jag är legitimerad psykolog och psykoterapeut med KBT inriktning och arbetar deltid som postdok och deltid som kliniker med utredning och behandling av individer, behandling i grupp, handledning och även utbildning. Jag har även flera års erfarenhet av arbete som organisationskonsult med chefsstöd, grupputveckling och konflikthantering. Just nu är jag fokuserad på forskning kring stressprevention på grupp- och organisationsnivå samt arbete med och utbildning i problemlösningsfokuserade samtal.

Forskningsbeskrivning

Tillsammans med en grupp forskare vid Karolinska Institutet, Högskolan i Gävle och universitetet i Groningen, ledd av docent Elisabeth Björk Brämberg, arbetar jag med projektet "Effects on sick leave of a problem-solving intervention involving employees at risk of developing common mental disorders and their managers – PRIME". Min uppgift är att vara biträdande projektledare men också utbilda cheferna i problemlösningssamtal.

Det övergripande syftet med min avhandling var att studera om insatser riktade mot organisation och arbetsmiljö kan minska stress och förebygga stressrelaterad ohälsa. Detta ville vi göra dels genom en randomiserad kontrollerad studie (RCT) och dels genom att undersöka själva implementeringsprocessen. Avhandlingen var en del av forskningen inom ett sexårigt program som leds av professor Irene Jensen, vars syfte var att utveckla forskning inom företagshälsovårdsområdet.

I RCT-n undersökte vi om en internationellt sett redan etablerad och utprövad metod för produktionsförbättring (Productivity Measurement and Enhancement System-ProMES) även kunde ha stressförebyggande verkan.