dsc06482_2.jpg

Bozana Johansson

Postdoktor

Om mig

Jag är legitimerad psykolog och psykoterapeut med KBT inriktning, och har under många år arbetat på egen mottagning med utredning och behandling av individer, behandling i grupp, handledning och även utbildning. Jag har även flera års erfarenhet av arbete som organisationskonsult med chefsstöd, grupputveckling, konflikthantering och organisationsanalyser. Just nu är jag fokuserad på forskning kring stressprevention på grupp- och organisationsnivå samt arbete med och utbildning i problemlösningsfokuserade samtal.

Forskningsbeskrivning

Det övergripande syftet med min avhandling är att studera om insatser riktade mot organisation och arbetsmiljö kan minska stress och förebygga stressrelaterad ohälsa. Detta vill vi göra dels genom en randomiserad kontrollerad studie (RCT) och dels genom att undersöka själva implementeringsprocessen. Avhandlingen är en del av forskningen inom ett sexårigt program som leds av professor Irene Jensen, vars syfte är att utveckla forskning inom företagshälsovårdsområdet.

Stressrelaterad psykisk ohälsa är idag både nationellt och internationellt en av de dominerande orsakerna till produktionsbortfall och sjukfrånvaro. Vilka riskerna är för att utveckla detta finns visat i ett stort antal vetenskapliga studier. Interventioner för att behandla eller förebygga stressrelaterad psykisk ohälsa är mindre utforskade.

I RCT-n undersöker vi om en internationellt sett redan etablerad och utprövad metod för produktionsförbättring (Productivity Measurement and Enhancement System-ProMES) även kan ha stressförebyggande verkan. En sådan metod torde vara attraktiv för flera intressenter. Metoden bygger på participativt arbetssätt där de anställda engageras för att tillsammans med närmaste arbetsledning identifiera och prioritera påverkbara och önskvärda resultat inom alla för verksamheten betydelsefulla dimensioner.

Loading bibliometrics...