Me in a bowtie

Björn Strindberg Lennhed

Anknuten till Undervisning/handledning

Lärare på kursen Magisterutbildning i Demensvård för Läkare: https://utbildning.ki.se/magisterutbildning-i-demensvard-for-lakare-60-…

Om mig

Uppbär tjänst som överläkare vid Kliniken för Geriatrik och Rehabiliteringsmedicin, Falu Lasarett. Kliniskt arbete vid kliniken omfattar demensutredningar och hjärnskaderehabilitering. Utvecklingsarbete avseende demensvård med myndigheter som SKR, Socialstyrelsen och Region Dalarna.

Pedagogiska meriter

Undervisar i geriatrik och demensvård vid Högskolan Dalarna sedan 2007. Lärare på KIs Magisterutbildning i Demensvård för Läkare sedan 2020.

Utbildning

MD vid Karolinska Institutet 2003, Specialistläkare i Geriatrik 2012, MSc vid Karolinska Institutet 2016

Akademiska priser och utmärkelser

Silvialäkarstipendiat 2017. Certifierad i Kognitiv medicin 2021.