Om mig

Jag är docent i barnpsykiatri, leg. läkare samt psykoanalytiker och barnanalytiker (International Psychoanalytic Association). Min forskning och publikationer (böcker och artiklar) fokuserar på:

(1) Utvärdering av olika psykoterapimetoder inom föräldra-spädbarns-området

(2) Utveckling av sådana metoder

(3) integrering av olika teorier (psykoanalys, anknytning, utvecklingspsykologi) som stödjer dessa behandlingsmetoder

(4) integrering av psykologisk föräldra-spädbarns-hälsovård i den vanliga spädbarnshälsovården

(5) förstå psykoterapins roll inom behandlingen av barn med ADHD

Forskningsbeskrivning

(1) Använda RCT metod för att utvärdera mor-spädbarns-psykoanalytisk behandling. En annan studie använder kvantitativ ich kvalitativ metod för att undersöka psykodynamiska korttids-interventioner på BVC

 (2) Utveckla korttids-psykoterapi på BVC och beskriva den i vetenskapliga och populärvetenskapliga publikationer

(3) Olika teorier inom psykisk spädbarnshälsovård behöver integreras. Några teorier baseras på observations-forskning, andra på terapeutisk intuition och dialog. Båda perspektiven är nödvändiga men behöver integreras bättre.

(4) Sjösatt ett projekt, “Tryggare kan flera vara – Psykodynamiska konsultationer och handledning på BVC”. Stöds av Allmänna Arvsfonden och innebär att kvalificerade terapeuter placeras på BVC för att handleda sjuksköterskor och erbjuda korttids-konsultationer till barn och föräldrar

(5) Utarbeta psykologiska modeller för att beskriva ADHD-barns erfarenheter i psykoterapi

Pedagogiska meriter

Jag höll 2013-14 på Enheten för Reproduktiv Hälsa, KI, tillsammans med leg. psykoterapeut och Med.Dr. Monica Hedenbro, en kurs "Att möta blivande och nyblivna föräldrar med barn: Introduktion till perinatal psykiatri". Målgruppen var MVC- och BVC- sjuksköterskor, läkare, socionomer, m.fl. vårdyrkeskategorier. Kursen repriseras på KI i två omgångar, HT 2016 och VT 2017.

Utbildning

Leg. läk., Spec. Allm. Psykiatri

Psykoanalytiker (medl. International Psychoanalytic Association)

Forskarutbildning vid Enh. f Barn- och Ungdomspsykiatri, KI

Docent i barnpsykiatri, KI

Akademiska priser och utmärkelser

Imre Szecsödys Stiftelses pris för framstående arbete inom området forskning och utbildning med psykoanalytisk anknytning