Björn af Ugglas picture

Björn Af Ugglas

Anknuten till Forskning

Forskningsbeskrivning

Min forskning är fokuserad på hur kapacitet och efterfrågan påverkar belastning i vården och utfall för patienter. Kapacitet kan innebära både effektivitet, budget- och bemanningsfrågor men även arbetssätt och processer. I min avhandling undersöker jag hur vårdplatsbrist och överbelastade akutmottagningar är kopplade till ökad dödlighet.

Avhandlingen består av fyra delarbeten:

Efter att avhandlingen var klar fick jag möjlighet att skriva en SNS-rapport som sammanfattar avhandlingen på svenska och identifierar möjliga första steg till en lösning av problematiken med vårdplatsbrist och överbelastning.

Jag spelade även in en video som sammanfattar SNS-rapporten

Kopplat till studierna och avhandlingen har det även skrivits artiklar i DN

Jag har under hösten 2021 genomfört en förstudie på en förlossningsklinik för att identifera hållbara åtgärder på bemanningsproblematiken. Jag stödjer även en doktorander i deras studier och ST-läkare som gör sina vetenskapliga arbeten inom akutsjukvård. Planen framåt är att fortsätta forska inom epidemiologi, akutsjukvård och planering av sjukvården.