Björn af Ugglas

Björn Af Ugglas

Doktorand

Forskningsbeskrivning

Min forskning är inriktad på hur obalanser i efterfrågan och kapacitet på akutmottagningar påverkar utfall för patienter. Vi har nyligen publicerat en studie om hur beläggningsgraden på sjukhuset påverkar utfall för patienter som söker vård på akutmottagningen.

Association Between Hospital Bed Occupancy and Outcomes in Emergency Care: A Cohort Study in Stockholm Region, Sweden, 2012 to 2016. Af Ugglas B, Djärv T, Ljungman PLS, Holzmann MJ Ann Emerg Med 2020 Jan;():

Sammantaget verkar det som att vårt sjukvårdssystem under perioden 2012-2016 kunde hantera en relativt hög beläggningsgrad utan att risken för mortalitet ökade signifikant. Vi kan dock tydligt visa att en högre beläggningsgrad är en starkt bidragande orsak till ökad belastning på akutmottagningen. Obalanser mellan efterfrågan och kapacitet på akutmottagningen är i sin tur förknippad med negativa effekter för patienter och personal.

Som ett nästa steg under söker vi nu om obalanser i efterfrågan och kapacitet på akutmottagningar är associerad med ökad 30-dagars mortalitet, ökade återbesök för patienter som går hem och förlängd vårdtid för patienter som läggs in. Studien omfattar samtliga besök på akutmottagningar i Region Stockholm 2012-2016

Loading bibliometrics...