Skip to main content
Björn Bragée, smärtläkare, doktorand NVS
Gammal räv i smärtvärlden, 70+, som nu söker sammanfatta ett liv av hypoteser och intuition till ett vetenskapligt arbete om bakgrunder till diffusa tillstånd som ME/CFS och kronisk smärta.

Björn Anders Bragée

Gammal räv i smärtvärlden, 70+, som nu söker sammanfatta ett liv av hypoteser och intuition till ett vetenskapligt arbete om bakgrunder till diffusa tillstånd som ME/CFS och kronisk smärta.

Om mig

Specialist i anestesi och intensivvård, samt sedan tilläggsspecialiteten tillkom, smärtlindring.  Knuten som doktorand till NVS.  Har mött gott och väl 10.000 patienter med smärta, utmattning eller ME/CFS, och haft egna privatägda kliniker, just nu en rehabklinik som är ansluten till vårdval smärta och utmattning och ME/CFS. Där är vi cirka 75 personer, och jag funkar numera mest som en emiritus och ägare, en slags Ingvar Kamprad som vandrar runt som senior advisor medan andra möter patienter och sliter, och jag forskar på heltid. Underbar avslutning av karriären, eller hur.

 

 

Forskningsbeskrivning

Nu forskar vi kring hypotesen att ME/CFS har samband med collagenopatier och trånga förhållanden cranio cervicalt.

 

Har inte publicerat så mycket, men lett ett 40tal läkemedelsstudier på uppdrag av internationella big pharma, med hygglig framgång, två läkemedel har det blivit av det, och vi utsågs till center of excellence av världens största läkemedelsföretag. Också gjort en del om fibromyalgi, bland annat en PET studie och en studie om substans P och endorfiner i ryggvätska.

 

 

Loading bibliometrics...