Om mig

Jag arbetar för närvarande deltid som adjunkt på sektionen för Fysioterapi och deltid i klinik som specialistfysioterapeut inom kvinnohälsa på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

Min ämneskompetens ligger till stor del inom området fysisk aktivitet, träning, hälsopromotion och kvinnohälsa. Jag undervisar och är kursansvarig på Fysioterapiprogrammet på grundutbildningen och på kurser på avancerad nivå. 

Från hösten 2018 är jag kursansvarig för en ny fristående kurs och interprofessionell kurs på avancerad nivå, Bäckenbottenhälsa - prevention och rehabilitering, vars syfte är att utveckla fördjupad kompetens gällande prevention, bedömning och rehabilitering vid gynekologiska, obstetriska och urologiska sjukdomar och tillstånd. Jag ger också uppdragskurser inom samma ämnesområde.

Forskningsbeskrivning

Jag försvarade min avhandlingsarbete 2014, "Health-enhancing physical activity in rheumatoid arthritis. Prevalence, intervention and assessment" där det övergripande syftet var att beskriva fysiska aktivitetsvanor hos personer med reumatoid artrtit, faktorer relaterad till fysisk aktivitet, att utvärdera en hälsofrämjande fysisk aktivitetsintervention samt att validera två konditionstest.

Jag tillhör en forskargrupp på KI, fysisk aktivitet och hälsa vid reumatisk sjukdom, som drivs av Docent Nina Brodin.

”Forskningen inriktas främst mot fysisk aktivitet och träning för personer med inflammatoriska reumatiska sjukdomar i interventions- och implementeringsstudier, utveckling och anpassning av mätmetoder samt utforskande av patient- och vårdgivarperspektiv på fysisk aktivitet. Forskningen är translationell och genomförs i en multiprofessionell miljö med sjukgymnaster, reumatologer, psykologer och tränings- och smärtfysiologer samt forskare från teknisk och humanistisk fakultet.”

Efter min forskarutbildning och postdoctid har jag återgått till mitt tidigare intresseområde inom kvinnohälsa och i synnerhet bäckenbottenfunktion och dysfunktion. 

Utbildning

2014 Doktorsexamen i medicinsk vetenskap, Karolinska Institutet

2005 Magisterexamen i sjukgymnastik, Karolinska Institutet

1989 Sjukgymnastexamen, Karolinska Institutet

Loading bibliometrics...