birgitta_nordgen_ok.jpg

Birgitta Nordgren

Assisterande lektor

Om mig

Jag arbetar för närvarande deltid som adjunkt på sektionen för Fysioterapi och deltid i klinik som legitimerad fysioterapeut, med en specialisering inom gynekologi, obstetrik och urologi på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

Min ämneskompetens ligger till stor del inom området fysisk aktivitet, träning, hälsopromotion och kvinnohälsa. Jag undervisar och är kursansvarig på Fysioterapiprogrammet på grundutbildningen och på kurser på avancerad nivå. 

Från hösten 2018 är jag kursansvarig för en fristående kurs och interprofessionell kurs på avancerad nivå, Bäckenbottenhälsa - prevention och rehabilitering, vars syfte är att utveckla fördjupad kompetens gällande prevention, bedömning och rehabilitering vid gynekologiska, obstetriska och urologiska sjukdomar och tillstånd. Jag ger också uppdragskurser inom samma ämnesområde.

Jag försvarade min avhandlingsarbete 2014, "Health-enhancing physical activity in rheumatoid arthritis. Prevalence, intervention and assessment" där det övergripande syftet var att beskriva fysiska aktivitetsvanor hos personer med reumatoid artrit, faktorer relaterad till fysisk aktivitet, att utvärdera en hälsofrämjande fysisk aktivitetsintervention samt att validera två konditionstest.

Forskningsbeskrivning

Jag är bihandledare åt Helena Hallencreutz Grape vars avhandlingsarbete handlar om kronisk bäckenbottensmärta (CPPS) hos män.

Syftet med forskningsprojektet är att skapa ett kunskapsunderlag kring prevalensen i Sverige, hur patienten får sin diagnos, hur män med CPPS upplever sin livskvalitet och översätta, validera och reliabilitetstesta ett validerat symptomformulär för män med CPPS. Vi kommer också genomföra en interventionsstudie för att utvärdera bio-feedback med bäckenbottenrelaxation. Vi hoppas att detta arbete ska  förbättra diagnostik, behandling, uppföljning och förståelse kring CPPS hos män. 

Jag deltar i ett internationellt samarbete med forskare från Irland, Danmark och Belgien där vi kartläggger hur personer med reumatiska inflammatoriska sjukdomar använder olika typer av objektiva mätinstrument för att registrera fysisk aktivitet.

Utbildning

2014 Doktorsexamen i medicinsk vetenskap, Karolinska Institutet

2005 Magisterexamen i sjukgymnastik, Karolinska Institutet

1989 Sjukgymnastexamen, Karolinska Institutet