Birger Forsberg

Birger Forsberg

Anknuten till Forskning

Om mig

Efter att ha utbildat mig i nationalekonom och medicin (på KI) påbörjade jag en utbildning till infektionsläkare i Örebro. Jag fick dock anställning för WHO 1985 och har sedan dess ägnat mig åt internationell/global hälsa.Jag har arbetserfarenhet från mer än 25 länder som anställd av WHO 1985-1989 och senare konsult och forskare. Efter att ha blivit specialist i socialmedicin 1992 och genomgått en magisterutbildningen i folkhälsovetenskap, blev jag VD för InDevelop Uppsala AB 1994-1998 och var som sådan ansvarig för att leda stora projekt med fältpersonal i nio länder enligt kontrakt med Sida, EU och andra. 2002-2009 var jag konsult för Världsbanken för att underlätta samspelet mellan den offentliga och privata sektorn inom hälso- och sjukvården i olika sammanhang och länder, särskilt i Sydasien.

Parallellt med internationellt arbete och forskning har jag också fått många års erfarenhet av planering och utvärdering av svensk hälso- och sjukvård. Jag har varit verksam som överläkare inom Region Stockholm/SLL sedan 2001. Under 2012-2018 var jag chef för Enheten för hälsoutveckling (EHU) vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm. Sedan 2018 är jag utredare i Region Stockholms långtidsutredning benämnd "Hälso- och sjukvården 2040".

Jag är lärare och forskare i internationell/global hälsa vid Institutionen för global folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet sedan 2002.  

Jag har varit verksam som styrelseledamot i ett flertal föreningar genom åren, såsom Svensk socialmedicinsk förening och Svensk förening för hälsoekonomi (SHEA), som jag för övrigt tog initiativet till. Jag var ansvarig och "Chair" för den Europeiska folkhälsokonferensen (EPH) i Stockholm 2017 med drygt 2000 deltagare.  

Forskningsbeskrivning

Min forskning handlade ursprungligen om infektionssjukdomar, särskilt diarrésjukdomar hos barn, men utvidgades senare till bredare hälsosystemfrågor. Sedan 2001 har jag arbetat med den privata sektorns roll i hälso- och sjukvården i låginkomstländer, bland annat som samordnare av ett omfattande KI/Harvard forskningsprogram benämnt Private Sector in Health (PSP). De två intressena har kombinerats för att till exempel kartlägga beteendet hos apotekare och små läkemedelförsäljare vid behandling av diarrésjukdomar hos barn i låginkomstländer.

Som hälsoekonom har jag engagerat mig i olika projekt, för närvarande främst inom lågkostnadskirurgi i låginkomstländer. Jag tog initiativ till och arrangerade ett heldags-symposium om den privata vårdsektorn i låg- och medelinkomstländer i samband med International Health Economics Association (IHEA) världskongress i Beijing 2009. Symposiet publicerades senare som ett supplement till tidskriften Health Policy and Planning. Idén togs emot väl och liknande symposier arrangerades därefter vid de två efterföljande IHEA världskongresserna 2011 och 2013. Aktiviteten har sedan levt vidare i anslutning till de globala kongresser som den ledande organisationen för global hälsosystemsforskning, Health Systems Global, arrangerar vartannat år. 

Genom uppdrag för Folkhälsomyndigheten, eller dess tidigare motsvarigheter, blev jag engagerad i forskning om olika aspekter på kontroll av sexuellt överförbara sjukdomar (STI) i Sverige. Det arbetet har lett till ett flertal publikationer och två doktorsavhandlingar av studenter som jag handlett som huvud- eller bihandledare.

I Sverige har jag också varit engagerad i forskningsprojekt för att testa hälsocoacher som ett sätt att nå och stödja utsatta grupper och, i senaste projektet, stöd till personer med typ II-diabetes i utsatta områden.

Pedagogiska meriter

Jag har undervisat i akademin i mer än 30 år, främst vid Karolinska Institutet men också vid International Maternal and Child Maternal Health Unit (IMCI) i Uppsala. Bland de mer framträdande rollerna kan nämnas att jag ledde kursen om Hälsopolitik, management och ekonomi (HPME) i magisterprogrammet i Global hälsa vid KI i 5 år. Jag har under de senaste åren varit ansvarig för en två veckors introduktion till folkhälsa i magisterutbildningen i Hälsopolitik, management och ekonomi på institutionen LIME vid KI. Sedan 2019 leder jag doktorandkursen i Global Health Economics vid KI tillsammans med Kristi Sidney Annerstedt. Jag undervisar regelbundet i hälsoekonomi på KIs läkarutbildning.

I maj 2022 publicerade Studentlitteratur läroboken "Hälso- och sjukvårdsplanering" som jag skrivit tillsammans med Hampus Holmer. 

Utbildning

  • Docent (docent), Internationell hälsa, Karolinska Institutet, Stockholm, 4/2012
  • Doktorsexamen, Medicinska vetenskaper, Karolinska Institutet, Stockholm, 9/2007
  • Magister/Master, Med Lic, Medicinska vetenskaper, Karolinska Institutet, Stockholm, 6/1994
  • Specialistdiplom i Socialmedicin, Socialstyrelsen,1/1992  
  • Legitimerad läkare, Socialstyrelsen, 2/1984
  • Läkarexamen, Karolinska Institutet, Stockholm, 1/1981
  • Fil.kand.(nationalekonomi, matematik), Lunds universitet, Sverige, 1/1974
  • Gymnasieexamen, Katedralskolan, Lund, 6/71