ki.jpg

Bianka Karshikoff

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag forskar inom området Psykoneuroimmunologi, som handlar om hur immunsystemet påverkar hjärnan och beteendet. Under min doktorsavhandling använde jag experimentella inflammationsmodeller för att förstå hur inflammation påverkar upplevelsen av smärta, och hur hjärnan påverkas av inflammation. I min nuvarande forskning har jag ett translationellt perspektiv, där teorier från experimentell forskning testas i klinisk miljö. Några av de frågeställningar jag har är om pågående, låggradig inflammation påverkar kognitiv beteendeterapi för kronisk smärta, och om den inflammatoriska belastningen under pollensäsong påverkar smärtsystemet hos allergiska patienter.