Bianca Blazevska

Bianca Blazevska

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag arbetar som forskningsassistent med anknytning till Karolinska Institutet och Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP). Har tidigare studerat psykologi och personalvetenskap. Mina huvudsakliga arbetsområden/projekt innefattar:

  • Informationsspridning genom förmedling av statistik eller sammanställningar av forskningslitteratur till allmänheten, journalister samt myndigheter och andra organisationer
  • Medverkande i litteratursammanställningen av evidensbaserade insatser som är en del av dokumentet Rekommendationer för suicidpreventiva insatser på befolkningsnivå
  • Bidragande med information om universella insatser för att främja psykisk hälsa i skolor på Elevhälsoportalen