Bertil Hamberger

Bertil Hamberger

Professor Emeritus/Emerita

Om mig

Forskargrupp: Endokrin kirurgi

Bertil Hamberger utbildade sig till läkare vid Karolinska Institutet där han disputerade 1967. Han har sedan 1979 arbetat vid Karolinska universitetssjukhuset - sedan 1986 som överläkare och professor. Han är verksam i en grupp kirurger som är specialiserade på och forskar inom endokrin kirurgi. Bertil Hambergers egen forskning har särskilt fokus på tumörer och sjukdomar i binjurar och sköldkörtel. Bertil Hamberger är professor emeritus sedan 2007.

Mellan 1986 och 1996 var Bertil Hamberger verksamhetschef för kirurgiska kliniken vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Han har också bland annat varit medlem i medicinska fakultetsnämnden vid Karolinska Institutet 1991-1993, ordförande i forskningskomittén vid Karolinska universitetssjukhuset 1991-1999, ordförande i Svensk Kirurgisk Förening 1996-1999 och medlem i Nobelförsamlingen 1987-2007. Bertil Hamberger blev 2006 vald till president i den Europeiska föreningen för endokrin kirurgi.