Belén Casales Morici

Belén Casales Morici

Forskningsassistent

Forskningsassistent i forskningsgruppen PROCOME

Om mig

Jag är forskningsassistent i forskningsgruppen PROCOME med intresse för och erfarenhet av kvalitativa metoder (intervjuer, kvalitativ analys och artikelskrivande). Mitt jobb innefattar att arbeta med insamling och analys av kvalitativa data (främst intervjuer) i olika projekt som drivs av forskargruppen. Exempel är projekt kring vilken information patienter får om väntetider och vårdgarantin inom Region Stockholm samt projekt kring hur utmönstring av (dvs att slut med) ineffektiva insatser inom hälso- och sjukvård styrs på nationell och regional nivå.

Jag rekrytera till och genomföra intervjuer med olika hälso- och sjukvårdsaktörer samt analysera insamlad kvalitativ data. Jag även sammanställer data och medverkar i skrivandet av vetenskapliga artiklar från datamaterialet. 

Forskningsbeskrivning

Forskargruppen Intervention processes and outcomes (PROCOME) studerar processer och utfall av förbättringsprojekt inom hälso- och sjukvård. Forskningen syftar till att öka kunskapen om vilka effekter olika typer av förbättringsarbete har och vilken betydelse olika implementeringskomponenter har för ett förbättringsprojekts resultat.

Utbildning

PhD - Business Studies - Uppsala University

Licentiate - Business Studies - Mid Sweden University

Master - Business Administration and Management - Barcelona University