Barbro Kjellström

Anknuten till Forskning

Forskningsbeskrivning

Sambandet mellan kardiovaskulär and pardontal sjukdom - Nationell, epidemiologisk, prospektiv, fall-kontroll, multicenterstudie som undersöker sambandet mellan kranskärls- och tandlossningssjukdom.

 

Pulmonell arteriell hypertension - Andningsmodulering för att minska symptom av andfåddhet hos patienter med hjärtsvikt eller PAH - Registrering och analys av andningsmönster för att bättre förstå symptomet andfåddhet hos patienter med hjärtsvikt eller PAH - Pulsvågsreflektion som ett mått på pulmonell vaskulär resistans/elastance 

 

Pedagogiska meriter

Pedagogik, grundkurs (30 p) Högskolepedagogik och flexibelt lärande (15hp) Handledning av doktorander och studenter i olika faser av utbildning

Utbildning

Biomedicinsk analytiker inom klinisk fysiologi Doktorsexamen inom medicin 2007