Barbro Kjellström

Anknuten till Forskning

Forskningsbeskrivning

Sambandet mellan kardiovaskulär and pardontal sjukdom
- Nationell, epidemiologisk, prospektiv, fall-kontroll, multicenterstudie som undersöker sambandet mellan kranskärls- och tandlossningssjukdom.

 

Pulmonell arteriell hypertension
- Andningsmodulering för att minska symptom av andfåddhet hos patienter med hjärtsvikt eller PAH
- Registrering och analys av andningsmönster för att bättre förstå symptomet andfåddhet hos patienter med hjärtsvikt eller PAH
- Pulsvågsreflektion som ett mått på pulmonell vaskulär resistans/elastance 

 

Pedagogiska meriter

Pedagogik, grundkurs (30 p)
Högskolepedagogik och flexibelt lärande (15hp)
Handledning av doktorander och studenter i olika faser av utbildning

Utbildning

Biomedicinsk analytiker inom klinisk fysiologi
Doktorsexamen inom medicin 2007