bn.png

Barbara Norman

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag har en fil kand i kemi från Stockholms Universitet och har disputerat i fysiologi vid Karolinska institutet. I min forskning har jag intresserat mig för effekter av vanligt förekommande genvarianter på fysisk prestationsförmåga, dvs. hur specifika genpoymorfier påverkar muskulaturen både akut under arbete och vid anpassning till träning.