bn.png

Barbara Norman

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag har en fil kand i kemi från Stockholms Universitet och har disputerat i fysiologi vid Karolinska institutet. I min forskning har jag intresserat mig för effekter av vanligt förekommande genvarianter på fysisk prestationsförmåga, dvs. hur specifika genpoymorfier påverkar muskulaturen både akut under arbete och vid anpassning till träning.

Loading bibliometrics...