Om mig

Under mina universitetsstudier på Apotekarprogrammet i Uppsala universitet fick jag, via mitt examensarbete på Karolinska Institutet, en del kunskap och erfarenhet inom området Alzheimers sjukdom (AD). Jag uppskattade de utmaningar som forskningen erbjöd mig och för att fullfölja mitt stora intresse för detta arbetade jag som forskarassistent under ett år. Denna erfarenhet inspirerade mig till att bli doktorand inom sektionen för Klinisk Geriatrik/sektionen för Translationell Alzheimer Neurobiologi vid Karolinska Institutet, ett forskningslaboratorium internationellt känt för forskning kring AD.

Forskningsbeskrivning

Min forskning går ut på att undersöka olika markörer i cerebrospinalvätska och plasma hos Alzheimer patienter. Målet är att få en mer fördjupad förståelse för mekanismerna kring sjukdomen och att studera effekten av olika läkemedelsbehandlingar. Vi har för första gången lyckats bevisa att Kolinacetyltransferas (ChAT) existerar extracellulärt, i cerebrospinalvätska och plasma. Vi har även kunnat sätta upp en enkel och känslig metod för att mäta både aktivitet och proteinkoncentration av ChAT.