Picture of Axel

Axel Winroth

Doktorand

Om mig

Jag tog läkarexamen i januari 2020 och påbörjade min forskarutbildning i Petter Wolls grupp kort därefter. Mitt avhandlingsarbete undersöker linjespecifika hematopoetiska stamceller med hjälp av RNA sekvensering i enskilda celler.

Jag har också varit med och utvecklat internetmikroskopi för histologiundervisningen på läkarprogrammet: http://mikroskop.neuro.ki.se

Utbildning

Läkarexamen, Karolinska Institutet 2020