Om mig

Jag är docent och universitetslektor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB). Mina forskningsintressen är inom fälten (i) vetenskaplig utveckling och medicinsk pedagogik (ii) epigenetik och gentranskription.  

Anställningar och uppdrag

2014 – tillsvidare; Kursansvarig för examensarbetet i medicin 30 hp, MEB, KI

2015 - tillsvidare; Senior forskare, MEB, KI

2013 - tillsvidare; Medlem av programrådet för läkarprogrammet, KI

2011 - 2013, Koordinator, kursen examensarbete i medicin, MEB, KI

2010 - 2015, Forskargruppsledare vid Institutet för miljömedicin, KI

2004 - 2009, Forskargruppsledare vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära, KI

Forskningsbeskrivning

Inom forskningsfältet epigenetik och gentranskription har jag publicerat ca 30 vetenskapliga artiklar och varit handledare för 10 doktorander (huvudhandledare för 4 doktorander som disputerat). Jag har varit ledamot i fler än 20 betygsnämnder vid disputationer. Mitt forskningsintresse är vetenskaplig utveckling och bedömning/examination inom läkarprogrammet. Fokus är för närvarande examination av lärandemål, återkoppling och studenternas egen-reflektion.

Pedagogiska meriter

Sedan 2011 arbetar jag till stor del med undervisning och frågor som rör utbildningar vid KI. Under åren 2011-2015 var jag lärare och examinator på två grundutbildningar vid KI; examensarbetet i medicin (MEB) och masterprogrammet i toxikologi (IMM). Jag är för närvarande kursansvarig och examinator för examensarbetet i medicin vid KI och ansvarar för att leda det pedagogiskta utvecklingsarbetet inom kursen. Jag arbetar också med utveckling av nya kurser (på termin 1 och 5) som ingår i strimman av vetenskaplig utveckling på läkarprogrammet. Jag arbetar centralt med utbildningsfrågor som medlem av KI´s programråd för läkarprogrammet sedan år 2013. Jag är sedan 2013 medlem av en nationell kommitté med lärarrepresentanter från samtliga medicinska universitet i Sverige som träffas ca två gånger om året för att arbeta med att integrera de nationella lärandemålen för medicin på kurser inom vetenskaplig utveckling på läkarprogrammet. Under åren 1996-2000, och 2004-2010 var jag involverad i att utveckla kurser på grundutbildningsnivå inom cell- och molekylärbiologi.

Jag har sammanlagt 30 hp utbildning inom högskolepedagogik. 

Utbildning

2000: Medicine doktor (PhD), KI.

2000-2003: Postdoktor vid Rockefeller University, New York

2010: Docent i cell- och molekylärbiologi, KI

2016: Universitetslektor i cell- och molekylärbiologi, KI

 

Loading bibliometrics...