Astrid Moell

Astrid Moell

Doktorand

Doktorand vid Institutionen för Klinisk Neurovetenskap.
Kombinerar forskning med klinisk arbete som tillförordnad överläkare vid en barn- och ungdomspsykiatrisk heldygnsvårdsenhet på BUP Stockholm.

Om mig

Läkarexamen från Karolinska Institutet 2011, Legitimerad läkare 2015.

Arbetat klinisk som ST-läkare på BUP Stockholm sedan 2015.

Registrerad doktorand vid Institutionen för Klinisk Neurovetenskap sedan 2022.

Forskningsbeskrivning

Min forskning handlar om tvångsvård, tvångsåtgärder och upplevt tvång inom barn- och ungdomspsykiatrisk heldygnsvård.