Om mig

Asif har en kandidatexamen (B.Sc. Hons) i statistik och en magisterexamen (M.Sc.) i statistik. Efter avslutad magisterexamen har han arbetat med företaget Accenture och American Express i drygt två år. Han arbetar med statistiska modeller och analys av data för affärsproblem. Sedan 2008 Asif har arbetat vid Imperial College London som en doktorand i statistik. Hans forskning fokuserar på att använda nya statistiska modeller (överlevnadsanalyser, regression och Bayesianska modeller) för tillämpningar inom konsument-profilering, segmentering, spårning av bedrägerier och kreditanalyser.

Asif har rekryterats till Pernilla grupp som på heltidsstatistiker som han planerar att utveckla sin karriär i epidemiologi och biostatistik. Han kommer att vara involverad i analysen av forskningsstudier, statistisk analys, samarbeta med forskare med olika statistiska analyser och metodutvecklingen i HRQOL dataanalys och vägleda doktorander med metodologiska aspekter av deras forskningsprojekt.

Forskningsbeskrivning

Forskargrupp Kirurgisk vårdvetenskap