Portrait Ashley McAllister

Ashley McAllister

Postdoktorala studier

Om mig

Postdoc i forskargruppen Equity and Health PolicyInstitutionen för folkhälsovetenskap, på Karolinska Institutet. 

Forskningsbeskrivning

Min forskning är en kombination av jämförande policy analys och ojämlikheter i hälsa. Läs mer om min forskning på min engelska profilsida.     

Loading bibliometrics...