Åse Mattsson

Åse Mattsson

Laboratoriesamordnare

Om mig

Jag jobbar som laboratoriesamordnare vid avdelningen för biokemi, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, sedan december 2015. Mina arbetsuppgifter är huvudsakligen administrativa och jag jobbar även med gruppens laboratoriesäkerhet och arbetsmiljö.

Utbildning

Fil. Mag. i molekylärbiologi, Stockholms Universitet

PhD i medicinsk vetenskap, Karolinska Institutet

Tidigare anställning

Konsult hos AstraZeneca i Södertälje via Adecco

Post doc vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet

Post doc vid institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet