Skip to main content
bild1.png

Åsa Ekblad

Forskningsassistent

Om mig

Jag är doktorand och laboratorieingenjör i Cecilia Götherströms forskningsgrupp.

Forskningsbeskrivning

Mitt doktorandprojekt är om autologa vävnadskonstruktioner för barn med medfödd mjuk vävnadsdefekt, som t.ex. spina bifida, gastroschisis och olika bråck.

Jag arbetar även som laboratorieingenjör där jag framställer och validerar fetala mesenkymala stroma celler för transplantation av foster/nyfödda med skelettsjukdomen Osteogenesis Imperfecta.

Loading bibliometrics...