asa.png

Åsa Bartonek

Adjunkt

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Åsa Bartonek, leg fysioterapeut, docent i sjukgymnastik.

 

 

 

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningsfält är rörelse- och gångfunktion hos barn med ortopedisk och neurologisk funktionsnedsättning. Förutom analys av gångmönster med tillhörande kompensationer, är huvudområdet hur perceptionsstörning påverkar motoriken. Faktorer vi undersöker är främst rumslig perception och navigeringsförmåga som tros spela en viktig roll för barnets gångfunktion i vardagen.

 

 

 

 

Utbildning

 

 

 

Akademiska priser och utmärkelser

 

 

 

Loading bibliometrics...