Asa Olsson

Åsa Olsson

Adjungerad adjunkt

Om mig

Jag är sjuksköterska med flera års klinisk erfarenhet av arbete i äldreomsorg. De senaste åren har jag arbetat med kvalitetsutveckling och samverkan mellan högskola och äldreomsorg i stadsdelen Enskede-Årsta-Vantör i Stockholms stad. Jag finns på sektionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för omvårdnad, både som doktorand och via min anknytning som kommunal adjungerad klinisk adjunkt (AKA).

Ett av mina mål med mitt arbete är att öka möjlihgeterna till samarbete och därmed minska gapet mellan akademi och äldreomsorg.

Inom ramen för min anställning i Enskede-Årsta-Vantör är jag doktorand i forkningsprogrammet DöBra. I min forskning undersöker jag implementering av förebyggande samtal inför vård i livets slut på vård- och omsorgboenden tillsammans med personal och chefer på tre särskilda boenden i Stockholms stad.

Som doktorand är jag är ansluten till SWEAH, den nationella forskarskolan om åldrande och hälsa