Om mig

Jag är sjuksköterska med flera års klinisk erfarenhet av arbete i äldreomsorg. De senaste åren har jag arbetat med kvalitetsutveckling och samverkan mellan högskola och äldreomsorg i stadsdelen Enskede-Årsta-Vantör i Stockholms stad. Jag har en anknytning som adjungerad klinisk adjunkt (AKA) till Sektionen för omvårdnad, NVS och ett uppdrag som pedagogisk utvecklare på Karolinska Institutets medicinpedagogiska enhet Undervisning och Lärande.

Ett av mina mål med mitt arbete är att öka möjlihgeterna till samarbete och därmed minska gapet mellan akademi och äldreomsorg.

Inom ramen för min anställning i Enskede-Årsta-Vantör är jag doktorand i forkningsprogrammet DöBra. I min forskning undersöker jag implementering av förebyggande samtal inför vård i livets slut på vård- och omsorgboenden.

Som doktorand är jag är ansluten till SWEAH, den nationella forskarskolan om åldrande och hälsa