foto

Åsa Mogren

Anknuten till Forskning

Om mig

Disputerade i november 2022 med avhandlingen "Orofacial function in children with speech sound disorders". Är anknuten till KI och anställd som logoped på Mun-H-Center i Göteborg. Mun-H-Center är ett orofacialt kunskapscenter för sällsynta diagnoser och en specialisttandvårdsklinik inom Folktandvården, Västra Götaland. I min kliniska verksamhet arbetar jag med barn och ungdomar med orofaciala funktionsnedsättningar i ett tvärprofessionellt samarbete tillsammans med tandläkare. Förutom att arbeta kliniskt ingår även metodutveckling, utbildningsansvar och informationsspridning i min tjänst.

 

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningsområde omfattar undersökningar av orofacial funktion och bettutveckling hos barn med talstörning och barn med sällsynta hälsotillstånd. Det behövs mer kunskap om hur orofacial dysfunktion manifesteras hos barn med talstörning och barn med sällsynta hälsotillstånd för att kunna erbjuda adekvat behandling. Forskningen genomförs  tvärvetenskapligt tillsammans med tandvården. 

Publikationer från avhandlingen

Mogren, Å., Sjögreen, L., Barr Agholme, M., & McAllister, A. (2020). Orofacial function in children with speech sound disorders (SSD) persisting after the age of six. International Journal of Speech-Language Pathology. Oct;22(5):526-536.

 

Mogren, Å., McAllister, A & Sjögreen, L. (2021). Range of motion (ROM) in lips and jaw during vowels assessed with 3D motion analysis in Swedish children with typical speech development and children with speech sound disorders. Logopedics Phoniatrics Vocology. E-pub a head of print

Pedagogiska meriter

Deltar årligen som föreläsare på Logopedprogrammet vid Göteborgs universitet och Umeå universitet i ämnesområdet oral- och talmotorik hos barn och skolbarn. Deltar varje termin med föreläsningar om orofacial funktion för tandläkarstudenter, tandhygieniststudenter och tandsköterskestudenter på tandläkarhögskolan i Göteborg. Är även regelbundet anlitad som föreläsare om orofacial funktion, bedömning och behandling, för logopeder, tandläkare och pedagogisk personal i hela Norden.

 

Utbildning

Logopedexamen från Karolinska Institutet 2001. Kontinuerlig fortbildning inom områdena oralmotorik, talmotorik och genetik/ sällsynta diagnoser.