foto

Åsa Mogren

Om mig

Jag är doktorand vid Enheten för logopedi sedan 2014. Mitt avhandlingsarbete undersöker orofacial funktion hos skolbarn med kvarstående talstörning. Halvtidsseminarium genomfördes i juni 2018. Jag är även anställd som logoped på Mun-H-Center i Göteborg. Mun-H-Center är ett orofacialt kunskapscenter för sällsynta diagnoser och en specialisttandvårdsklinik inom Folktandvården, Västra Götaland. I min kliniska verksamhet arbetar jag med barn och ungdomar med orofaciala funktionsnedsättningar i ett tvärprofessionellt samarbete tillsammans med tandläkare. Förutom att arbeta kliniskt ingår även metodutveckling, utbildningsansvar och informationsspridning i min tjänst. 

 

Forskningsbeskrivning

Övergripande syfte med projektet är att öka kunskapen om orofacial funktion, käkfunktion och bettavvikelser hos barn med kvarstående talstörningar. Det behövs mer kunskap om hur orofacial dysfunktion manifesteras hos barn med talstörning för att kunna erbjuda adekvat behandling. Forskningsprojektet är tvärvetenskapligt och genomförs tillsammans med tandvården. Sextioen barn med talstörning mellan 6-17 år ingår i forskningsprojektet. Fyra separata artiklar planeras.

 

Pedagogiska meriter

Deltar årligen sedan 2008 som föreläsare på Logopedprogrammet vid Göteborgs universitet och Umeå universitet i ämnesområdet oral- och talmotorik hos barn och skolbarn. Deltar varje termin med föreläsningar om orofacial funktion för tandläkarstudenter, tandhygieniststudenter och tandsköterskestudenter på tandläkarhögskolan i Göteborg. Är även regelbundet anlitad som föreläsare om orofacial funktion, bedömning och behandling, för logopeder, tandläkare och pedagogisk personal i hela Norden.

 

Utbildning

Logopedexamen från Karolinska Institutet 2001. Kontinuerlig fortbildning inom områdena oralmotorik, talmotorik och genetik/ sällsynta diagnoser.

Loading bibliometrics...