asa_misic_jaa5325.jpg

Åsa Misic

Administrativ chef

Om mig

Som administrativ chef har jag det övergripande ansvaret för de administrativa processerna vid institutionen för kliniska vetenskaper vid Danderyds sjukhus. Jag leder arbetet vid den centrala administrationen som består av ekonomi, personal, grund- och forskarutbildningsadministration, avtalsfrågor samt arkiv. Jag har personalansvar för medarbetare vid det gemensamma verksamhetsstödet.

Jag har lång erfarenhet inom universitets- och högskolesektorn och har under tio års tid arbetat HR-frågor på såväl institutionsnivå som inom universitetsförvaltning. Innan dess arbetade jag med utbildningsfrågor som handläggare och studievägledare.