asa_misic_jaa5325.jpg

Åsa Misic

Projektledare

Om mig

Jag har arbetat på Karolinska Institutet sedan 2008 i olika roller inom HR och som administrativ chef.

Sedan 1 september 2022 arbetar jag i projektet ”Hållbar omställning” vid HR-avdelningen. Syftet med projektet är att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv process för omställningsmedlen vid KI. Målet med arbetet är bland annat att underlätta omställningsprocessen och på förhand kunna bidra till att undvika uppsägningar, hitta nya användningsområden för omställningsmedlen samt effektivisera och utöka karriär- och omställningsstödet vid KI.