Photo

Åsa Ljungvall

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag har en bakgrund i nationalekonomi och disputerade vid nationalekonomiska institutionen i Lund år 2012. Sedan dess har jag jobbat flertalet år med uppföljning och analys på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, med frågor som rör bland annat jämlik vård, tillgänglighet och väntetider. I min affiliering med KI är jag involverad i forskning om de digitala vårdkontakternas roll i hälso- och sjukvården.