_dsc9603_asa.jpg

Åsa Eriksson

Assisterande lektor

Om mig

Jag är legitimerad psykolog och programdirektor för psykologprogrammet vid Karolinska Institutet.

Sedan år 2008 har jag arbetat vid Karolinska Institutet, institutionen för klinisk neurovetenskap, avdelningen för psykologi. Mina huvudsakliga områden är klinisk psykologi och klinisk forensisk psykologi och jag har ett särskilt intresse för professionellt skrivande, etik och internationella frågor.

Jag tog min psykologexamen vid Stockholms universitet 1993 och arbetade sedan som psykolog vid Stockholms läns landsting 1993-1999 och Rättsmedicinalverket 1999-2008. Därefter doktorerade jag vid Karolinska Institutet år 2008. Sedan år 2016 är jag ledamot av Socialstyrelsens rättsliga råd.

Forskningsbeskrivning

Min avhandling hade titeln "Schizophrenia and criminality - risk factors and the role of treatment" (2008). Efter disputationen har jag sysslat med forskning inom området rättspsykiatri och är bihandledare för två doktorander. På senare år har jag också kommit att intressera mig allt mer för högskolepedagogisk forskning.

Pedagogiska meriter

Psykologprogrammet:

 • Klinisk psykologi 1 (22,5 hp)
 • Klinisk forensisk psykologi (7,5 hp)
 • Klinisk psykologi 2, moment 4 (6 hp)

Specialistutbildningen för legitimerade psykologer:

 • Klinisk forensisk psykologi 1 (7,5 hp)
 • Klinisk forensisk psykologi 2 (7,5 hp)
 • Klinisk forensisk psykologi - riskbedömningar (7,5 hp)

KI-gemensam utbildning

 • Grundläggande högskolepedagogik

Läroböcker

 • Klinisk forensisk psykologi (2017)
 • Psykologisk utredningsmetodik och utlåtandeskrivning (2022)

Utbildning

 • Psykologprogrammet, Uppsala universitet och Stockholms universitet
 • Doktorandutbildning, KI
 • Högskolepedagogisk grundkurs, KI
 • Pedagogiska ledare 1 och 2, KI
 • Framtidens utbildningsledare, KI

Akademiska priser och utmärkelser

 • 2012 Mäster (Medicinska föreningens pedagogiska pris)
 • 2014 Teaching Sabbatical vid UCLA, stipendium från STINT
 • 2019 Medlem av Pedagogiska akademin, KI