_dsc9603_asa.jpg

Åsa Eriksson

Adjunkt

Om mig

Jag är legitimerad psykolog och arbetar sedan år 2008 som adjunkt vid Karolinska Institutet, institutionen för klinisk neurovetenskap, avdelningen för psykologi. Mina huvudsakliga områden är klinisk psykologi och klinisk forensisk psykologi och jag har ett särskilt intresse för professionellt skrivande, etik och internationella frågor.

Jag tog min psykologexamen vid Stockholms universitet 1993 och arbetade sedan som psykolog vid Stockholms läns landsting 1993-1999 och Rättsmedicinalverket 1999-2008. Därefter doktorerade jag vid Karolinska Institutet år 2008. Sedan år 2016 är jag medlem av Socialstyrelsens rättsliga råd.

Vid sidan av mitt arbete sysslar jag med mindfulness och är lärare sedan våren 2018 (MBSR).

Forskningsbeskrivning

Min avhandling hade titeln "Schizophrenia and criminality - risk factors and the role of treatment" (2008). Under åren efter disputationen, sysslade jag med forskning inom området rättspsykiatri. På senare år har jag kommit att intressera mig allt mer för högskolepedagogisk forskning och studerar nu hur studenter lär sig professionellt skrivande.

Pedagogiska meriter

Psykologprogrammet:

 • Klinisk psykologi 1 (22,5 hp)
 • Klinisk forensisk psykologi (7,5 hp)
 • Klinisk psykologi 2, moment 4 (6 hp)

Specialistutbildningen för legitimerade psykologer:

 • Klinisk forensisk psykologi 1 (7,5 hp)
 • Klinisk forensisk psykologi 2 (7,5 hp)

KI-gemensam utbildning

 • Grundläggande högskolepedagogik

Läroböcker

 • Klinisk forensisk psykologi (redaktör)
 • Psykologisk utredningsmetodik och utlåtandeskrivning (utgivning 2022)

Utbildning

 • Psykologprogrammet, Uppsala universitet och Stockholms universitet
 • Doktorandutbildning, KI
 • Högskolepedagogisk grundkurs, KI
 • Pedagogiska ledare 1 och 2, KI
 • Framtidens utbildningsledare, KI

Akademiska priser och utmärkelser

 • 2012 Mäster (Medicinska föreningens pedagogiska pris)
 • 2014 Teaching Sabbatical vid UCLA, stipendium från STINT
 • 2019 Medlem av Pedagogiska akademin, KI