asa_dedering_c_lois_steen.jpg

Åsa Dedering

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag tog examen som sjukgymnast vid Karolinska Institutet 1993, magister i medicinsk vetenskap sjukgymnastik 1997 och försvarade min doktorsavhandling i medicinsk vetenskap “Lumbar muscle fatigue Analysis of electromyography, endurance time and subjective factors in patients with lumbar disc herniation and healthy subjects” vid Karolinska Institutet 2002.

Under åren 2009-2015 hade jag en forskarassistenttjänst på deltid finansierad av centrum för vårdvetenskap. Jag är docent i fysioterapi sedan 2014.

Jag har min kliniska bakgrund inom fysioterapi för patienter med neurologiska, neurokirurgiska eller ortopediska sjukdomar och är specialist inom ortopedi.

Jag har en gedigen bakgrund som ledare inom hälso- och sjukvård: som sektionschef för fysioterapeuter inom neuro och spinala skador (2005-2011), verksamhetschef för Fysioterapikliniken (2011-2016) och funktionschef för funktion Hälsoprofessioner (2016-2020), senior strategisk rådgivare inom forskning, utbildning och innovation (2021) vid Karolinska universitetssjukhuset samt hälso- och sjukvårdsdirektör i region Dalarna (2021-).

Forskningsbeskrivning

Min forskning är inriktad på patienter med nack- och/eller ryggbesvär, fysisk träning och fysiskt aktivitet, muskelfunktion och beteendeintervention.

Pedagogiska meriter

Mina expertområden är ledarskap inom hälso- och sjukvård, evidensbaserad praktik, fysioterapi. Jag har varit huvudhandledare för en doktorand och en post-doc, bihandledare för tre doktorander samt handlett 19 studentuppsatser på grund- eller avancerad nivå.

Pedagogiska kurser:

1994 Clinical advisor training course  (5 Weeks) Karolinska Institutet.

2007 Pedagogical course for University Lecturer (3 Weeks) Karolinska Institutet.

2008 Knowledge Translation and Implementation Science (2 Weeks) Karolinska Institutet.

2010 Postgraduate supervisor training course (1 Week) Karolinska Institutet.

2010 Assessment course (2 Weeks) Karolinska Institutet.

2010 Course design (3 Weeks) Karolinska Institutet

2011 Postgraduate supervisor pedagogical course  (1 Week) Karolinska Institutet

2011 Leadership for research supervisors (2 Weeks) Karolinska Institutet

Utbildning

1993 Sjukgymnastutbildning, Karolinska Institutet

1997 Magister i medicinsk vetenskap sjukgymnastik, Karolinska Institutet

2002 Doktor i medicinsk vetenskap, Karolinska Institutet

2004 Specialistsjukgymnast ortopedisk sjukgymnastik

2014 Docent fysioterapi, Karolinska Institutet