Om mig

Jag är kommunikatör/administratör på prefektkansliet vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknologi – CLINTEC.

Jag är internkommunikatör och huvudredaktör för institutionens interna och externa hemsidor. På den administrativa sidan så granskar jag institutionens utlägg, sköter viss fakturahantering samt stödjer institutionens enhetsadministratörer i administrativa ärenden. Jag har även ett uppdrag som brandsäkerhetsansvarig på institutionen.