Åsa CT 2015.

Åsa Carlsson Tedgren

Anknuten till Forskning

Om mig

Sjukhusfysiker inom strålbehandling vid Karolinska universitetssjukhuset. Forskningsansvarig tillsammans med Eva Onjukka. Docent, adjungerad lektor vid Linköpings universitet. "Senior Clinical Investigator Award" från Cancerfonden, 2018-2024. Forskning inom strålbehandling, brachyterapi, dosimetri, detektorer, stråldosplanering,kvantitativ vävnadskarakterisering med hjälp av två-energi CT (DECT).  Handleder doktorander och examensarbeten. Aktiv inom European Society for Radiotherapy and Oncology (ESTRO) och American Association of Physicists in medicine (AAPM).

Pedagogiska meriter

 

 

Utbildning

Filosofie doktor 2004, Stockholms universitet Sjukhusfysikerlegitimation 1999. Magisterexamen i medicinsk strålningsfysik 1995, Lunds universitet.

 

Loading bibliometrics...