Åsa CT 2015.

Åsa Carlsson Tedgren

Anknuten till Forskning

Om mig

  • Sjukhusfysiker inom strålbehandling vid Karolinska universitetssjukhuset. Forskningsansvarig tillsammans med Eva Onjukka.
  • Docent, adjungerad lektor vid Linköpings universitet.
  • "Senior Clinical Investigator Award" från Cancerfonden, 2018-2024.
  • Forskning inom strålbehandling, brachyterapi, dosimetri, detektorer, stråldosplanering,kvantitativ vävnadskarakterisering med hjälp av två-energi CT (DECT). 
  • Handleder doktorander och examensarbeten.
  • Aktiv inom European Society for Radiotherapy and Oncology (ESTRO) och American Association of Physicists in medicine (AAPM).

Pedagogiska meriter

 

 

Utbildning

  • Filosofie doktor 2004, Stockholms universitet
  • Sjukhusfysikerlegitimation 1999.
  • Magisterexamen i medicinsk strålningsfysik 1995, Lunds universitet.