Om mig

Jag är medicine doktor i omvårdnad (2018) och arbetar sedan höstterminen 2018 vid Karolinska Institutet inom sjuksköterskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning barn och ungdom. Min kliniska erfarenhet har jag främst inom barnintensivvård och barnkardiologi.

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningsområde är förberedelser av ungdomar inför överföringen till vuxensjukvården för ungdomar med medfödda hjärtfel. Deltar i en forskargrupp med medarbetare vid Göteborgs universitet. 

 

Publikationer

2018    Burström Å., Acuna Mora M., Öjmyr-Joelsson M., Sparud-Lundin C., Rydberg A., Hanseus K., Frenckner B., Nisell M., Moons P., Bratt EL. Parental Uncertainty About Transferring Their Adolescent with Congenital Heart Disease to Adult Care J Adv Nurs. 2018 Sep 12. doi: 10.1111/jan.13852. [Epub ahead of print] 2018    Bratt EL, Burström Å, Hanseus K, Rydberg A, Berghammer M. Don´t forget the parents- Parents concerns during transition prior to transfer to adult care for adolescents with congenital heart disease.  Child Care Health Dev. Volume 44, Issue 2, March 2018, Pages: 278–284. 2017 Oct 5. DOI:10.1111/cch.12529 2017    Burström Å. Bratt EL. Nisell M, Frenckner B, Rydberg A, Hanseus K, Öjmyr-Joelsson M. Adolescents with congenital heart disease: their opinions about the preparation for transfer to adult care. Eur J Pediatr. 2017 Jul;176(7):881-889. doi: 10.1007/s00431-017-2917-9. Epub 2017 May 16. 2016    Burström Å, Öjmyr-Joelsson M, Bratt EL, Lundell B, Nisell M. Adolescents with Congenital Heart Disease and their parents - Needs before transfer to adult care. J Cardiovasc Nurs. 2016 Sep-Oct;31(5):399-404.   doi:10.1097/JCN.0000000000000288.

 

Utbildning

1991: Leg Sjuksköterska  1997: Specialistutbildning inom intensivvård  2013: Master inom klinisk medicinsk vetenskap 2018: Disputerade vid Karolinska Institutet 2018 med avhandlingen, ”Transition from Child Health Care to Adult Health Care for Adolescents with Congenital Heart Disease” 

 

Loading bibliometrics...