c33b388b-2e3b-4d04-bd4d-4c16acb63c40.jpeg

Åsa Burström

Assisterande lektor

Om mig

Jag är medicine doktor i omvårdnad (2018) och arbetar sedan höstterminen 2018 vid Karolinska Institutet inom sjuksköterskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning barn och ungdom. Min kliniska erfarenhet har jag främst inom barnintensivvård och barnkardiologi.

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningsområde är förberedelser av ungdomar inför övergången till vuxensjukvården för ungdomar med medfödda hjärtfel. Jag samarbetar med en forskargrupp vid Göteborgs universitet. Stepstones-CHD.

Samarbetar även med en nationell forskargrupp inom reproduktiv hälsa (FREIA) hos unga med hjärtsjukdom. Ett projekt som pågår är upplevda symtom hos gravida kvinnor med medfödda hjärtfel. 

 

Utbildning

1991: Leg Sjuksköterska  1997: Specialistutbildning inom intensivvård  2013: Master inom klinisk medicinsk vetenskap 2018: Disputerade vid Karolinska Institutet 2018 med avhandlingen, ”Transition from Child Health Care to Adult Health Care for Adolescents with Congenital Heart Disease”